Picture

El dimecres 19 d´octubre vam manar a fer unes activitas per entrar en el món de l´ajuda social. Un dels grups, el meu, vam anar a Fiare, una banca ética. La banca ètica és un banc alternatiu que funciona amb iniciatives que tenen una base ètica, volen ajudar a la societat.

El model de banca actual inverteix en borsa i en beneficis ràpids, la banca ètica inverteix en coses que creuen èticament correctes.

El fet de posar els diners a la banca ètica no dòna tants interessos però sabem a qui ajudem.

Com a conclusió vaig treure que potser valdria més la pena invertir en coses o iniciatives socials que no pas pensar sempre en obtenir major benefici.

 Ignasi Granero
 


This is your new blog post. Click here and start typing, or drag in elements from the top bar.
 

Leave a Reply.