Picture
Un dels grups participants a l’excursió —el nostre—, es quedà a la plaça Catalunya per tal de fer una assemblea informativa amb una activista del 15-M. Aquesta, ens convocà al centre de la plaça, i ens instà a seure a terra. D’aquesta manera, a més d’informar-nos sobre els ideals del moviment i els esdeveniments que l’envoltaven, ens convidava a participar en el sistema que serví com a via de comunicació de l’acampada dels anomenats “indignats”: l’assemblea.

Aquesta assemblea, permetia a qualsevol (doncs tothom podia participar-hi), opinar sobre el que s’estava parlant, o donar la seva visió personal. El sistema de l’assemblea es basava en un principi bàsic per al seu correcte funcionament: el respecte. Això ho aconseguien mitjançant un curiós mecanisme de simbologia amb el cos: si estaven d’acord amb el que es deia, aixecaven les mans i les agitaven, en senyal d’aprovació, en canvi, si no ho estaven, les aixecaven creant una creu sobre els seus caps. Altres senyals eren una espècie gir d’un braç sobre l’altre, de manera que indicaven que s’havia de canviar de tema, doncs aquest estava agafant un caire inapropiat, o també un símbol amb les mans que consistia en enfrontar els dos punys tancats, senyalant que s’estava tractant les qüestions amb sexisme, i no el toleraven. Va ser també curiós com l’activista remarcà repetits cops l’absoluta intolerància del sexisme a l’acampada: a la mínima senyal era tallat de soca-rel.

En quant als temes que vam tractar, vam parlar de l’inici del moviment, originat a Madrid, on van aparèixer la nit del 15-M els precursors de l’acampada, concepte que rere la repressió del dia següent s’estendria en senyal de protesta i recolzament a places de la resta d’Espanya; també vam parlar del que perseguien: combatre les injustícies socials, combatre els bancs —creadors de gran part d’aquesta injustícia—, combatre el bipartidisme —doncs els partits petits, deia l’activista, no tenien facilitats per ser escollits: tenien dificultats inclús per arribar a l’opció de ser candidats, sense importar les idees que fomentessin, si eren bones o dolentes—, combatre la política interessada només pel bé capitalista, de les minories benestants, que no mira pels més necessitats, pels que queden parats, sense casa i al carrer, sinó, molt altrament, pels bancs i empresaris..., en definitiva mirar pel bé del poble, dels que pateixen realment la crisi econòmica en que està submergit el país. També vam tractar, per acabar, el futur que es preveia per al moviment del 15-M: un ressorgiment als barris, noves concentracions de gent en pro del canvi del sistema, un nou mode d’acció, en definitiva, allunyat de l’acampada —concepte que, al final, acabava desgastant i concentrant gent que no creia realment en el que representava.


This is your new blog post. Click here and start typing, or drag in elements from the top bar.
 

Leave a Reply.

  Autor

  Maristes Rubí - Batxillerat
  C/ Magallanes 65
  rubi.batxillerat@gmail.com

  Categories

  Todo
  Promoció 2011

  Universitats

  Universitat Autònoma Universitat Barcelona Universitat Politècnica Universitat Pompeu Fabra

  Interessant

  Què i Per què a la Uni? Posa’t a prova per les PAU Ràdio MR04

  Proves Trimestrals

  trimestrals_btx_1a_ava.pdf
  File Size: 184 kb
  File Type: pdf
  Download File